بهینه سازی مصرف موتور ABB های الکتریکی

بهینه سازی مصرف 

تقریبا” 60% انرژی الکتریکی مصرفی صنایع ، صرف موتور ABB های الکتریکی می شود. به عبارت دیگر،بیش از نیمی از انرژی الکتریکی عرضه شده به صنایع را موتور ABBهای بیش از یک اسب بخار مصرف می کنند. امروزه بهینه سازی مصرف انرژی موتور ABBهای الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در صنایع عموما” از موتور ABBهای القایی سه فاز پرقدرت استفاده می شود و بازده این موتور ABB ها با توجه به توان آنها عموما” در محدوده 70-90 درصد است.
ماشینهای الکتریکی به علت آلودگی محیط کار، وجود اصطکاک و عوامل محیطی مانند رطوبت و دما ، فرسوده شده و به تعمیر و نگهداری دائمی نیاز دارند. عوامل یاد شده در بالا ، افزون بر کاهش عمر مفید و اطمینان بخشی کارکرد موتور ABBها ، بازده آنها را کاهش داده و اتلاف انرژی را به دنبال خواهد داشت .با استفاده از روش تعمیر و نگهداری پیشگیرانه می توان بازده موتور ABBها را ثابت نگهداشت و نیز مدیران واحدهای صنعتی را در برنامه ریزی مجدد فرآیند تولید ، که یکی از روشهای مدیریت بار است، یاری نمود.
یکی دیگر از موارد مهم در خصوص موتور ABB های الکتریکی عدم استفاده آنها در کم باری و بی باری است. می باید بررسی دقیقی صورت پذیرد تا در صورت امکان، موتور ABBهای با ظرفیت نامی بیش از نیاز مصرف با موتور ABBهای متناسب با نیاز ، تعویض شوند. بدیهی است  این عمل باعث بهبود راندمان و اصلاح ضریب توان سیستم می شود. چون در موتور ABBهای الکتریکی، راندمان با کاهش بار تنزل می یابد، اگر موتور ABB را بزرگتر از حد نیاز انتخاب کنیم باعث می شود که:

1- هزینه های کلی خرید موتور ABB افزایش یابد.
2- هزینه های مربوط به حفاظت و کنترل افزایش یابد.
3- هزینه های کلی تجهیزات اصلاح کسینوس فی افزایش یابد.
4- به دلیل افزایش تلفات، هزینه ( مصرف ) برق افزایش یابد.
همچنین از دیگر عوامل فرسودگی و کاهش بازده موتور ABBهای برق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- آلودگی محیط کار موتور ABB براثر گردوغبار ، رطوبت و بخار روغن .
2- افزایش بیش از اندازه درجه حرارت محیط کار موتور ABB .
3- عدم روغنکاری منظم .
4- روغنکاری بیش از اندازه ( بر اثر نفوذ روغن به درون موتور ABB و تماس با سیم پیچهای آرمیچر ، عایقبندی نیز ممکن است آسیب ببیند ) .
5- روغنکاری کم (بکاربردن روغن کم ، باعث خوردگی بلبرینگها ، تماس رتور و استاتور ، افزایش دمای بلبرینگ و گیرپاژ کردن موتور ABB می شود).
6- اصطکاک یاتاقانها و اصطکاک هوا (به سبب گردش آرمیچر).
موتور ABBهای جریان مستقیم به علت عمل یکسوسازی مکانیکی ، که در آنها انجام می شود ، دارای اجزایی هستند که پیوسته به تعمیر و نگهداری نیاز دارند.

برای حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده موتور ABB ، رعایت موارد زیر ضروری است:

1- بازدید کموتاتور ( از لحاظ تشکیل لایه قهوه ای برروی آن).
2- زدودن آلودگی روی کموتاتور.
3- تراشیدن لایه های میکا در بین هادیهای کموتاتور و تراشیدن لبه هادیها.
4- تعویض کل جاروبکهای ماشین درصورت نیاز به تعویض بعضی از آنها.
5- تنظیم و هم راستا بودن جاروبکها و هادیهای کموتاتور.
6- دقت در ترتیب قرارگرفتن جاروبکهای مثبت و منفی نسبت به هم.
7- تنظیم زاویه گیره جاروبک با محور شعاعی کموتاتور.
8- دقت در نحوه اتصال سیم بین جاروبک و گیره آن.
9- دقت در نحوه جاگذاری جاروبکهای جدید از لحاظ انطباق با سطح مدور کموتاتور.
10- تنظیم فشار جاروبک برروی کموتاتور.

و در انتها توصیه هایی در مورد موتور ABBهای برق:

1- انتخاب موتور ABBهای پربازده برای بهره برداری بلند مدت و متناسب با گشتاور مکانیکی مورد نیاز.
2- محل استقرار موتور ABBها می باید به گونه ای باشد ، که گرمای حاصل از موتور ABBها به آسانی تهویه شود.
3- بررسی مقدار توان راکتیو و در صورت نیاز طراحی و نصب خازن مناسب در کنار مصرف کنندگان مجهز به موتور ABB.
4- بررسی استفاده از مبدل فرکانسی برای تغییر سرعت موتور ABBهای آسنکرون به تناسب نیاز.
5- بهتر است موتور ABBها با بار نامی کار کنند و با برنامه ریزی مناسب از قطع و وصل بیش از حد آنها جلوگیری شود (خاموش بودن موتور ABBها در ساعات غیرضروری).
6- نگهداری و تعمیرات بموقع و بازدیدهای دوره ای به منظور حفظ بازده موتور ABBها و تجهیزات.
7- بررسی امکان استفاده از موتور ABBهای دور متغیر بویژه برای پروانه ها و پمپها.
8- به حداقل رساندن اصطکاک سیستم های مکانیکی متصل به موتور ABBها.
9- بررسی امکان استفاده از مورتورهای پرمصرف درساعات غیرپیک مصرف برق شبکه.

و اما در صورت سوختن موتور ABB به دلایل زیر عدم تعمیر موتور ABB معیوب و جایگزینی آن با موتور ABB جدید توصیه میشود:

استفاده از شعله برای بیرون آوردن سیم پیچی در فرآیند تعمیر و در نتیجه تضعیف هسته.
احتمال خراب شدن عایق دندانه های ورق هسته.
بزرگتر گرفتن کلافها برای سهولت جازدن و در نتیجه افزایش تلفات.
مشکلات تنظیم موقعیت انتهای سیم پیچ.
افزایش احتمال سوختن مجدد.
کاهش راندمان موتور ABB

 

برای دیدن صفحه اصلی اینجا کلیک کنید.

برای کسب اطلاع بیشتر درباره شرکت کنترل دینامیک اینجا کلیک کنید.

برای ارتباط با ما اینجا کلیک کنید.

فهرست