آموزش

شرکت کنترل دینامیک پارس  با بهره گیری از مهندسین مجرب و با تجربه به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی مهندسین و آشنایی تخصصی مصرف کنندگان با این محصولات اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته نموده است.

دوره های آموزشی شرکت کنترل دینامیک پارس به شرح ذیر می باشد:

codypars-training

 trininjpg

فهرست