سرویس و تعمیر

خدمات

واحد تعمیرات شرکت کنترل دینامیک پارس با پپشینه ای درخشان و در دست داشتن گواهینامه های معتبر از سوی شرکت ABB و نیروهای کارآزموده و متخصص قادر به تعمیر تخصصی انواع درایو ، سافت استارتر و بردهای الکترونیکی مربوط به آنها می باشد ،وظیفه واحد تعمیرات نگهداری و پشتیبانی به بهترین نحو ممکن و جلب رضایت کامل مشتریان می باشد .

فهرست