فیلم

در این ویدیو روند راه اندازی سافت استارتر ABB مدل PSTX را مشاهده میکنید.

قصد داریم در این ویدیو آزمایش ذخیره انرژی درایو ABB با استفاده از دمپر معمولی و بالن را به نمایش بگذاریم.

امکانات درایو ACS880 در مقایسه با سایر برندها بسیار پیشرفته و تواندمندتر است.

فهرست