نرم افزار

 

ارتباط از طریق نرم افزار با درایو یکی از موارد کاربردی مهم در درایوها می باشد.
شرکت ABB برای راحتی و سهولت در تنظیم و کار با درایو های خود همواره ارتباط آسان و سریع با درایو های خود را در اولویت قرار داده است ، به طوری که در درایوهای نسل جدید خود تنها با یک کابل ارتباطی
USB mini B می توان به نرم افزار Drive Composer متصل شد.

 

با استفاده از نرم افزار ارتباطی و ارتباط با آن می توان در درایوهای ABB قابلیت های از قبیل گرفتن Backup Download و Print PDF از پارامترهای درایو ، عیب یابی و Maintenance آسان تر، گرفتن گراف از پارامترهای خروجی درایو (ولتاژ، جریان، سرعت و…) را همراه داشت.

 

لیست نرم افزارهای ارتباطی درایو های ABB:

 

Drive Window light 2.93
نرم افزارهای ارتباطی سری:
Acs355-Acs310-Acs550

Drive Window 2.40
نرم افزارهای ارتباطی سری:
Acs1000-Acs800-Acs600

Drive Composer entry 2
نرم افزارهای ارتباطی سری:
Acs580-Acs880

لیست نرم افزارهای ارتباطی درایو های ABB

فهرست