نماینده سافت استارتر ABB

سافت استارتر

نکاتی در خصوص راه اندازی موتور

سافت استارهای ABB با جلوگیری از ورود شوک الکتریکی به موتور طول عمر دستگاه را افزایش می دهند. این تجهیزات با بهینه سازی جریان استارت که درحالت راه اندازی عادی شوک زیادی به موتور وارد می کرد، به طول عمر مفید دستگاه کمک می کند. بدلیل ویژگی حفاظتی توکار موتور، موتور شما با وجود سافت استار های ABB در امنیت است. راه اندازی راحت و آسان این سافت استارترها ، ازاتلاف وقت برای نصب و تنظیم دستگاه کاسته است . در سافت استارترهای ABB هر آنچه برای راه اندازی جامع و کامل نیاز است وجود ؛ دارد از کنتاکتور بای پس تا حفاظت اضافه بار. وجود مشخصه هایی جهت کاربردهای خاص بهره وری را در این سافت استارترهای به حداکثر می رساند.کنترل گشتاور ، پاکسازی پمپ و مشخصه هایی از این دست ، از مزایایی سافت استارهای ABB است.

مزایای اصلی :

  • افزاش بازده راه اندازی
  • افزایش بهره وری مصرفی
  • اطمینان از سلامت موتور

ویژگی های اصلی :

  • ارائه مدلهای PSS , PSR , PSE , PST (B) , PSTX
  • سافت استارت های ABB امکان پوشش موتورهای از3 آمپر تا 1810آمپر را دارا است.
  • کاهش جریان راه اندازی و شوک الکتریکی کمتر برروی موتور و شبکه
  • راه اندازی راحت و آسان
  • کاهش استهلاک مکانیکی دستگاه
فهرست